Nordic Council Literature Prize, Monika Fagerholm, Finland, Niillas Holmberg, Nordic Council, Nordic countries, Steve Sem-Sandberg

13 nordiska författare är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2020. Bland de nominerade finns de fyra finländska namnen Monika Fagerholm, Juha Itkonen, Mikaela Nyman och Niillas Holmberg.

Monika Fagerholm kandidat till Nordiska rådets litteraturpris

Monika Fagerholm är en av Finlands kandidater till Nordiska rådets litteraturpris. Även Juha Itkonen och åländska Mikaela Nyman är nominerade.

Monika Fagerholm, Mikaela Nyman, Juha Itkonen och Niillas Holmberg nominerade till Nordens största litteraturpris

Nordiska rådets litteraturpris har delats ut sedan år 1962 till ett skönlitterärt verk som skrivits på ett av de nordiska språken. Verket kan vara en roman, ett drama, en diktsamling, en novellsamling eller en essäsamling som uppfyller höga litterära och...

Monika Fagerholm nomineras för tredje gången till Nordens största litteraturpris

Monika Fagerholm nomineras för tredje gången till Nordens största litteraturpris

13 nordiska författare är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2020. Bland de nominerade finns de fyra finländska namnen Monika Fagerholm, Juha Itkonen, Mikaela Nyman och Niillas Holmberg.