Vallmotorp Omsorg Vårdhemmet

Medvind för hundramilaleden genom Sörmland

Medvind för hundramilaleden genom Sörmland

Vi tänkte att det skulle vara kul att ha en led som folk kunde vandra på. På den tiden fanns inga andra vandringsleder än Kungsleden i norr, berättar Birger Nordin, en av dem som provvandrade 1966. I juni 1973 kunde den första milen på Sveriges första...