UC AB

Färre konkurser i mars

Färre konkurser i mars

Konkurserna fortsatte att minska i mars, enligt färsk statistik från UC. Det trots att pandemin och smittskyddsrestriktioner fortsatt pressar näringslivet.

Konkursökning i detaljhandeln – kris väntas för köpcentrum

I februari ökade antalet konkurser i detaljhandeln med 8 procent enligt statistik från UC. Under månaden gick 54 bolag i delbranschen i konkurs jämfört med 50 stycken under samma månad i fjol. - Konkurstakten verkar ha stabiliserat sig på en högre nivå i...