Ted Johansson

Han ersätter Staffan Rosell tillfälligt

Han ersätter Staffan Rosell tillfälligt

Ted Johansson går in som interimistisk Chief Operating Officer på Bauer Media Audio i Sverige tills mediehuset rekryterat en permanent vd.