Swedish Public Employment Service

Kritiserar brister i stödet till äldre arbetslösa

Kritiserar brister i stödet till äldre arbetslösa

Enligt Riksrevisionen finns stora brister i Arbetsförmedlingens stöd till äldre arbetssökande. Trots att gruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden prioriteras den enligt Riksrevisionen inte i myndighetens löpande arbete.

Något stort har uppdagats om Arbetsförmedlingen

Det är Riksrevisionen som granskat och funnit något ytterst banalt. Ur pressmeddelande igår: ”Granskningen visar att arbetsförmedlare som är positivt inställda till åtgärder inriktade mot jobbsökande skickar fler förslag på jobb att söka och får fler sökande i...