Swedish Data Protection Authority

Googles miljonbot

Googles miljonbot

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift mot Google på 75 miljoner kronor. Sanktionen beror på att bolaget brister i hur de hanterar rätten att få sökresultat borttagna.

Datainspektionen startar tillsyn mot kontroversiella AI-tjänsten Clearview

Den nya och mycket omdiskuterade webbtjänsten Clearview AI gör det möjligt att matcha bilder av okända personer mot en gigantisk databas med bilder insamlade från sociala medier. Svenska Datainspektionen avskrev nyligen en anmälan mot tjänsten.