Stockholm Skavsta Flygplats

Ny utbildning till Skavsta – blir nav i brandbekämpning

Ny utbildning till Skavsta – blir nav i brandbekämpning

Ytterligare två brandbekämpningsflygplan – och pilotutbildning till Skavsta. Intresset har varit enormt: Närmare 1000 sökande på de fyra utbildningsplatserna.

Efter Ryanairbeskedet – ny kritik mot statens flygstöd

Efter Ryanairs Skavstabesked kommer ny kritik mot statens flygstöd. "Regeringen tar inte tillräckligt stort ansvar för de regionala flygplatserna", anser bland annat Transportföretagen.

Urban Granström (S): Skavsta klarar sig utan Ryanair

Kommunalrådet Urban Granström (S) visste inget om Ryanairs planer då kommunstyrelsen beslutade att gå i borgen för flygplatsens mångmiljonlån.

Rätt att kommunen tar sitt ägaransvar för Skavsta

Rätt att kommunen tar sitt ägaransvar för Skavsta

Pandemin sätter nästan all flygplatsverksamhet på undantag. Verksamheter som i slutänden är beroende av betalande resenärer far illa. Staten har skickat extra stöd till de flygplatser där staten är ägare. Något liknande blir nu Nyköpings kommun tvungen att...

Ministern: Därför blir Skavsta utan coronastöd

Ministern: Därför blir Skavsta utan coronastöd

Infrastrukturminister Tomas Eneroth anser inte att Skavsta missgynnas som blir utan direkt coronastöd. "Vi säkrar ett väl utbyggt inrikesflyg", säger han.

Mindre skopande flygplan stärker nu skogsbrandsberedskapen

Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU. Det betyder att skogsbrandsberedskapen förstärks i både Sverige och norra Europa. - Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att förstärka skogsbrandsberedskapen...

Flera Ryanair-linjer väntas öppna på Skavsta

Från och med juli räknar flygbolaget med att återuppta en stor del av passagerartrafiken. Destinationer i fem länder är nu bokningsbara från Skavsta.

Nya domstolsturer kring friskolorna

Nya domstolsturer kring friskolorna

Nyköping Tvisten mellan kommunen och friskolorna fortsätter. Den senaste vändningen är en liten kommunal seger i kammarrätten. Roger Sundberg. 20:52 | 2020-03-23. Striden handlar om hur stor skolpengen ska vara för 2019. Friskolorna hade fått besked...