Skånska Dagbladet

Polisserien Tunna blå linjen stöttas av Malmö stad

Polisserien Tunna blå linjen stöttas av Malmö stad

Malmö stad vill stötta inspelningen av tv-polisserien Tunna blå linjen. Med ett bidrag på 1,5 miljoner kronor hoppas kommunledningen att tv-serien ska generera jobb och vara en positiv kraft i staden, skriver Skånska Dagbladet.