Nynäshamn

Miljonböter för kommun – efter byggavtal

Miljonböter för kommun – efter byggavtal

När Nynäshamns kommun skulle bygga om en fastighet slöt de ett avtal med en byggfirma, utan att annonsera innan. Nu vill Konkurrensverket att kommunen betalar 1 500 000 kronor i böter för att ha gjort en otillåten direktupphandling.

Kaos på Gotlandsfärja: ”Passagerare blöder överallt”

En färja Destination Gotland på väg från Nynäshamn till Gotland tvingades till en kraftig gir varav flera av passagerarna föll och skadade sig. Olyckan ska bero på vågor på mellan tre och fem meter. Enligt ett vittne ombord blödde flera och många fick uppsöka...

Hårt väder orsakade kaos på Gotlandsfärjan

Det råder hårt väder på Östersjön med både högt vattenstånd och grov sjö. Under M/S Visborgs överfart med avgång från Nynäshamn till Visby råkade färjan vid 12.30-tiden ut för en så våldsam rullning att det blev totalt kaos ombord.

Destination Gotland, Visby, Nynäshamn

Destination Gotland, Visby, Nynäshamn

GOTLAND Gotland DG:s senaste tillskott i Gotlandstrafiken har snart trafikerat mellan Gotland och fastlandet i ett år. "Vi kan inte se att M/S Visborg fungerat sämre än våra andra fartyg", säger Christer Bruzelius.