Gradius

Konamikodens” skapare Kazuhisa Hashimoto är död

Konamikodens” skapare Kazuhisa Hashimoto är död

Upp, upp, ned, ned, vänster, höger, vänster, höger, B, A, start.