Accenture

Accenture stärker cybersäkerheten – förvärvar Sentor

Accenture stärker cybersäkerheten – förvärvar Sentor

Accenture har förvärvat svenska Sentor. De ekonomiska villkoren kring förvärvet offentliggörs inte. Accenture har förvärvat svenska Sentor, en leverantör av tjänster inom cybersäkerhet och managed security services. De ekonomiska villkoren kring förvärvet...

Tre av fyra kan tänka sig en ”tredje arbetsplats”

En global konsumentundersökning från Accenture undersöker beteendeförändringar under Covid-19-pandeminr. I undersökningen deltog närmare 10.000 människor från 19 l��nder, däribland Sverige. Det visar bland annat att…

Blockkedja används när Riksbanken testar e-krona

Riksbanken har tagit ett nytt kliv mot en e-krona. Ett pilotprojekt tillsammans med konsultbolaget Accenture är sjösatt, och projektet bygger på en privat blockkedja.