Swedish Security Service, Conscription in Sweden, Swedish Armed Forces, Swedish Defence Recruitment Agency

3789 unga utsätts för löpande registerkontroller av Säpo på uppdrag av Försvarsmakten, även efter avslutad värnplikt. ”Felaktigt och otäckt”, tycker Lisa Holmqvist, själv utsatt och aktiv i Pliktrådet. Rekryteringsmyndigheten anser att det är ”en lagstridig”...

Nästan 4 000 kontrolleras av Säpo efter värnplikten

3789 unga utsätts för löpande registerkontroller av Säpo på uppdrag av Försvarsmakten, även efter avslutad värnplikt. ”Felaktigt och otäckt”, tycker Lisa Holmqvist, själv utsatt och aktiv i Pliktrådet. Rekryteringsmyndigheten anser att det är ”en lagstridig”...