Sweden, Government of Sweden

Växthusgasutsläpp från skidanläggningarna i Sverige har minskat med 40 procent sedan 2018. Till stor del beror det på en övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Nu krävs att skattereduktionen på höginblandade biodrivmedel förlängs för att branschen ska...

Skidbranschen ställer om till fossilfritt

Växthusgasutsläpp från skidanläggningarna i Sverige har minskat med 40 procent sedan 2018. Till stor del beror det på en övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Nu krävs att skattereduktionen på höginblandade biodrivmedel förlängs för att branschen ska...

Nu ska skidanläggningarna bli fossilfria

Den svenska skidanläggningsbranschen ska ha fossilfri drift år 2027 och omställningen i branschen har redan b��rjat.

Så ställer svenska skidanläggningar om till fossilfritt

Så ställer svenska skidanläggningar om till fossilfritt

Den svenska skidbranschen ska ha fossilfri drift av sina anläggningar om sju år. Den målsättningen presenteras idag, 25 februari, i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet...