Ringhals nuclear power plant

Produktionen vid Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet. Ytterligare en kärnreaktor, Ringhals 1, kommer att stängas vid kommande årsskifte. Men stängningen handlar om så mycket mer än att koppla bort reaktorerna från elnätet. Minst tio år av efterarbete väntar...

Så ska Ringhals hantera de radioaktiva reaktortankarna

Det kommer att ta ett decennium innan kärnreaktorerna på Ringhals kan rivas, rapporterar Vetenskapsradion. Att göra sig av med de radioaktiva delarna tar åtta år – först därefter kan saneringen av marken ske.

Marken vid Ringhals återställd först på 2030-talet

Produktionen vid Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiftet. Ytterligare en kärnreaktor, Ringhals 1, kommer att stängas vid kommande årsskifte. Men stängningen handlar om så mycket mer än att koppla bort reaktorerna från elnätet. Minst tio år av efterarbete väntar...

Det kommer att dröja över 10 år tills kärnreaktorerna i Ringhals kan rivas

Det kommer att dröja över 10 år tills kärnreaktorerna i Ringhals kan rivas

Nedmontering av kärnkraftverk är en komplicerad process. Rivningen av kärnkraftverken i Ringhals beräknas vara klar först efter 2030.

Minst tio år för rivning av Ringhals reaktorer

Minst tio år för rivning av Ringhals reaktorer

Det kommer att ta över tio år innan kärnreaktorerna på Ringhals kan rivas, rapporterar Vetenskapsradion. Ringhals 2, en av Ringhals totalt fyra reaktorer, stängde i slutet av december. En annan reaktor kommer att stängas nästa år. Men innan de rivs behöver...