Croisette Real Estate Partners

Croisette Real Estate Partner har fått i uppdrag att utveckla fastigheten i Norra hamnen som MG Real Estate förvärvade av Malmö stad 2019. Fastighetens areal uppgår till 66.500 kvadratmeter och fastighetsägarens avsikt är att uppföra en större...

Croisette får uppdrag av belgiska MG

Croisette Real Estate Partner har fått i uppdrag att utveckla fastigheten i Norra hamnen som MG Real Estate förvärvade av Malmö stad 2019. Fastighetens areal uppgår till 66.500 kvadratmeter och fastighetsägarens avsikt är att uppföra en större...

Croisette inleder samarbete med belgiska MG Real Estate

Fastighetens areal uppgår till 66 500 kvadratmeter och fastighetsägarens avsikt är att uppföra en större logistikanläggning på marken. Byggnation upp till ca. 42 000 kvm med byggnadshöjd på 12 meter är möjlig. ”- Med en iögonfallande och hållbar design...