Storytel, Earnings before interest and taxes, Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization

Ljudboksspecialisten håller dock fast vid sin prognos för 2020, som bland annat innebär en ökning av streamingintäkterna och antalet abonnenter till 1,5 miljoner, rapporterar Di Digital. Siffrorna som Storytel nu släppt gäller det fjärde kvartalet 2019 och de...

Ökad omsättning och förlust i Storytel

Ljudboksspecialisten håller dock fast vid sin prognos för 2020, som bland annat innebär en ökning av streamingintäkterna och antalet abonnenter till 1,5 miljoner, rapporterar Di Digital. Siffrorna som Storytel nu släppt gäller det fjärde kvartalet 2019 och de...

Storytel nådde över en miljon abonnenter – samtidigt ökar förlusterna

Under det fjärde kvartalet i fjol ökade nettoomsättningen till 565 miljoner kronor från 437 miljoner kronor samma period föregående år. Rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -81 miljoner kronor. det kan jämföras...