Stockholm, Stockholms Handelskammare, Stockholm County

I veckan har statsministern, bostadsministern och byggbranschen suttit ned och samtalat om den svenska bostadssituationen. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, anser att dynamiken mellan bostadsmarknaden och...

Dags att kavla upp ärmarna och ta tag i bostadspolitiken!”

I veckan har statsministern, bostadsministern och byggbranschen suttit ned och samtalat om den svenska bostadssituationen. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, anser att dynamiken mellan bostadsmarknaden och...

Byggstarterna cementeras på en fortsatt låg nivå

Antalet byggstarter på helårsbasis cementeras på en fortsatt låg nivå, visar helt nya siffror från SCB som Stockholms Handelskammare analyserat. För riket noteras 47 417 byggstarter, vilket är ett stort fall jämfört med helåret 2017 då det gjordes 63 817...

Riv upp reglerna som driver flyttlassen från Stockholm

Riv upp reglerna som driver flyttlassen från Stockholm

I valet mellan trångboddhet eller omlokalisering till en annan ort väljer allt fler boende i Stockholms län det senare. Fler flyttlass rullar numera ut från länet än in och ny statistik som släpps i dag visar att trenden håller i sig, skriver Stockholms...