Wihlborgs Fastigheter

Avtalet avser 7.700 kvm lager och kontor på Abildager 16 i Bröndby. Fastigheten har tidigare inrymt tryckeri för Flint group och 2017 omvandlades lokalerna från…

Wihlborgs hyr ut 7.700 kvm till Saint Gobain i Köpenhamn

Avtalet avser 7.700 kvm lager och kontor på Abildager 16 i Bröndby. Fastigheten har tidigare inrymt tryckeri för Flint group och 2017 omvandlades lokalerna från…

Wihlborgs hyr ut 7 700 m² till Saint Gobain

Avtalet avser 7 700 m² lager och kontor på Abildager 16 i Bröndby. Fastigheten har tidigare inrymt tryckeri för Flint group och 2017 omvandlades lokalerna från lager- och produktionsfastighet till en knutpunkt för transportföretaget M. Larsen A/S. Abildager 16...