UC AB

I februari ökade antalet konkurser i detaljhandeln med 8 procent enligt statistik från UC. Under månaden gick 54 bolag i delbranschen i konkurs jämfört med 50 stycken under samma månad i fjol. - Konkurstakten verkar ha stabiliserat sig på en högre nivå i...

Konkursökning i detaljhandeln – kris väntas för köpcentrum

I februari ökade antalet konkurser i detaljhandeln med 8 procent enligt statistik från UC. Under månaden gick 54 bolag i delbranschen i konkurs jämfört med 50 stycken under samma månad i fjol. - Konkurstakten verkar ha stabiliserat sig på en högre nivå i...

Fler konkurser i februari

Antalet företagskonkurser steg 11 procent i februari jämfört med motsvarande period föregående år.

Konkurserna ökade med 11 procent i februari

Konkurserna ökade med 11 procent i februari

Konkurserna i Sverige ökade med 11 procent i februari jämfört med samma månad i fjol, enligt färsk data från UC. Det följer på januari där konkurserna sjönk med 4 procent och hittills i år har konkurserna därmed ökat med 9 procent. ”Om coronavirusets...

Konkurserna ökade i februari

Konkurserna ökade i februari

Antalet konkurser ökade i februari med elva procent jämfört med samma månad i fjol, enligt nya siffror från UC. Hittills i år har konkurserna ökat med nio procent. "Om coronavirusets spridning fortsätter och blir långvarig kommer många företag att få problem.

Färsk statistik från UC: Konkurserna ökar i februari – enskilda firmor är extra utsatta

UCs statistik visar att konkurserna ökar med 11 procent i februari jämfört med februari i fjol. Konkurserna inom transportsektorn, som kan påverkas av coronaviruset spridning i världen, har ökat med 17 procent. Även konkurser bland enskilda firmor ökar, hittills...

Antalet konkurser minskar något – men corona skapar oro för ökning på sikt

Konkursutsattheten inom detaljhandeln var under februari i år 0,2 procent. Risken för att att gå omkull var därmed i stort sett oförändrad jämfört med samma period i fjol då siffran låg på 0,21 procent. – Konkurstakten verkar ha stabiliserat sig på en högre nivå i...

Konkurserna ökar – påverkas av coronaviruset spridning

Konkurserna ökar – påverkas av coronaviruset spridning

Konkurserna ökar med 11 procent i februari jämfört med samma månad i fjol. Konkurserna inom transportsektorn har ökat med 17 procent – kan ha påverkats av coronavirusets spridning i världen. I dag presenterar UC statistik över antalet konkurser i februari.