Sweden

Kontanter i en portfölj, bordellbesök i Amsterdam och mutor för miljardkontrakt i Litauen. Det är några av anledningarna till att svenska företag hamnat på Världsbankens svarta lista.

Bordellbesök och mutor – därför hamnade de svenska företagen på Världsbankens svarta lista

Kontanter i en portfölj, bordellbesök i Amsterdam och mutor för miljardkontrakt i Litauen. Det är några av anledningarna till att svenska företag hamnat på Världsbankens svarta lista.

SVT avslöjar: Tretton svenska företag svartlistade för korrupta affärer

Oftast är det en hemlig värld. Mutaffärerna som de svenska bolagen avslöjats med hade inte kommit fram utan visselblåsare. Men nu står bolagen på Världsbankens svarta lista.

13 svenska företag på Världsbankens svarta lista

13 svenska företag på Världsbankens svarta lista

Tretton svenska företag finns med på Världsbankens korrputionslista. Bolagens mutaffärer har avslöjats av visselblåsare, framgår det. ”Världsbanken menar att korruption är ett av de största hoten mot utveckling och fattigdomsbekämpning”, säger Natali...

Bordellbesök och mutor: Flera svenska företag svartlistade

Bordellbesök och mutor: Flera svenska företag svartlistade

Tretton svenska företag står på Världsbankens svarta lista efter korrupta affärer, rapporterar SVT. Företagen är verksamma inom bland annat energi och digital säkerhet men är nu svartlistade efter att visselblåsare slagit larm om allt från mutor till bordellbesök.