Sweden

För 25 år sedan, efter det glada 80-talets ökande statsskuld och 90-talskrisen hade Sverige en skuldsättning på 75 procent av vår årliga produktion av varor och tjänster i Sverige, det vill säga BNP.

För vems skull sparar Sverige pengar?

För 25 år sedan, efter det glada 80-talets ökande statsskuld och 90-talskrisen hade Sverige en skuldsättning på 75 procent av vår årliga produktion av varor och tjänster i Sverige, det vill säga BNP.