University of Borås, Sweden

​Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som understödjer eller helt ersätter barnets andning. Forskare vid Högskolan i Borås har intervjuat barnen, syskonen och även assistenterna för att samla mer kunskap om vad det innebär.

Så är det att vara barn och leva med hemventilator

​Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som understödjer eller helt ersätter barnets andning. Forskare vid Högskolan i Borås har intervjuat barnen, syskonen och även assistenterna för att samla mer kunskap om vad det innebär.

Nya perspektiv hjälper barn med hemventilator

Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som understödjer eller helt ersätter barnets andning. En ny avhandling ger mer kunskap kring...