Antibiotikaresistensen låg – men ökande
Text & Foto: forskning.se

Antibiotikaresistensen låg – men ökande

Vård av för tidigt födda barn, avancerad kirurgi, organtransplantationer och cancerbehandlingar är exempel på vård som är förenad med en ökad risk för infektion. I dag hanteras infektionsrisken med antibiotika. Men antibiotikaresistenta bakterier är ett...

"Antibiotikaresistensen låg – men ökande" går att läsa i sin helhet på forskning.se. Du kan läsa vad andra skriver om samma ämne på någon av nedan nyhetssajter.

Hälsa: Nyhetsdygnet Söndag 16 Januari 2022

16 Januari 2022

Antibiotikaresistensen ännu låg men ökande

Antibiotikaresistensen ännu låg men ökande

Vård av för tidigt födda barn, avancerad kirurgi, organtransplantationer och cancerbehandlingar är exempel på vård som är förenad med en ökad risk för infektion. I dag hanteras infektionsrisken med antibiotika. Men antibiotikaresistenta bakterier är ett...