Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet i Kalmar

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet i Kalmar

Analyser av covid-19 i avloppsvattnet visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron i princip konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 i fyra svenska städer – Kalmar, Umeå, Uppsala och Örebro.

Antibiotikaresistensen låg – men ökande

Vård av för tidigt födda barn, avancerad kirurgi, organtransplantationer och cancerbehandlingar är exempel på vård som är förenad med en ökad risk för infektion. I dag hanteras infektionsrisken med antibiotika. Men antibiotikaresistenta bakterier är ett...

Akut blodbrist när smittspridningen ökar i Skåne: ”Oroväckande lågt”

Blodlagret i Skåne är enligt regionen oroväckande lågt. Det är framförallt akut brist på blodgivare med blodgrupperna O-negativt, O-positivt, A-positivt och A-negativt blod. Det saknas cirka 400 blodpåsar av dessa blodgrupper och inom sjukvården beräknas...

Ny studie: Cannabis kan förhindra infektion av Covid-19

Ny studie: Cannabis kan förhindra infektion av Covid-19

En ny studie visar att syror extraherade från cannabisplantan kan förhindra viruset som orsakar Covid-19 att fästa vid mänskliga celler…dude.

Regionen kan häva personalens hemmakarantän vid behov

Regionen kan häva personalens hemmakarantän vid behov

Personalläget på regionens sjukhus är ansträngt. Nancy Åhlander på iva, Mälarsjukhuset konstaterar att personalen är trött, men viljestark och håller ihop. HR-direktör Kajsa Fisk är glad att semestrar över jul och nyår inte behövt dras in.

Akut blodbrist på flera håll i landet

Sverige Det råder brist på blod i regioner runt om i landet. I vissa är situationen akut. Den ökade smittspridningen av covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner leder till att många blodgivare måste boka av sina tider.

Nya siffror: Antalet inlagda med covid sjunker i Skåne

Antalet som vårdas på sjukhus med covid har under det senaste dygnet minskat från 251 till 221. Störst är minskningen på vårdavdelningen där covidfall minskat från 236 till 208.

WHO: Varannan europé får omikron snart

WHO: Varannan europé får omikron snart

Världshälsoorganisationen hänvisar till beräkningar från det oberoende institutet IHME, som räknar med att "över 50 procent av befolkningen i regionen kommer att infekteras av omikron under de kommande sex till åtta veckorna", säger Hans Kluge,...

Insändare: Dags att öka folkrörelsen i Kalmar län

Insändare: Dags att öka folkrörelsen i Kalmar län

Samtidigt visar forskning att god kondition minskar risken för både hjärt-kärlsjukdom och svår covid-19, även för den som lever med fetma. Hjärt-Lungfonden välkomnar därför regeringens initiativ för att främja fysisk aktivitet i hela befolkningen och...

Nu kan alla vuxna i Västra Götaland boka tredje vaccindosen

Alla över 18 år kan nu boka tid för en tredje vaccination mot covid-19. Men i praktiken kommer det att dröja innan de yngsta i gruppen får sin spruta, eftersom det ska ha gått ett halvår sedan den andra dosen.

Många gravida avstår vaccin: Så ser det ut i länet

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationsgraden bland gravida är betydligt lägre än inom befolkningen i övrigt. – Det kan vara rädslor eller okunskap som ligger bakom valet att inte vaccinera sig som gravid, säger Hanna Nyström.

Fler liv ska räddas – start för hemprovtagning för att upptäcka tarmcancer

Fler liv ska räddas – start för hemprovtagning för att upptäcka tarmcancer

När den regelbundna provtagningen är fullt införd inom några år, kommer alla personer i åldrarna 60–74 erbjudas provtagning vartannat år. Om du har symtom från tarmen ska du kontakta den vanliga sjukvården och inte vänta på provtagning.